top of page
BFPZ_PNG_RVB.png
La fédération c'est

DE 10 BASISCOMPETENTIES IN PALLIATIEVE ZORG

1. De basiscompetenties in palliatieve zorg toepassen daar waar de patiënt en de families zich bevinden.

2. Het fysieke comfort verbeteren over heel het traject van de patiënt.

3. Een antwoord bieden op de psychologische noden van de patiënten.

4. Een antwoord bieden op de sociale noden van de patiënten.  

 

5. Een antwoord bieden op de spirituele noden van de patiënten.

6. Een antwoord bieden op de noden van de families en de verzorgers in verband met de zorgdoelen van de patiënten op korte, middellange en lange termijn. 

7. Een antwoord bieden op de uitdagingen van de gekozen klinische en ethische beslissingen in palliatieve zorg.

 

8. De zorg en het werk van het interdisciplinaire team globaal coördineren in alle milieus waarin palliatieve zorg wordt voorgesteld.

9. Het ontwikkelen van interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden eigen aan palliatieve zorg.

10. Aan zelfevaluatie doen en de continue professionele vorming volgen.

White Paper van EAPC, 2013

Vormingen in palliatieve zorg

  

De internationale aanbevelingen stellen dat toegang tot palliatieve zorg (PZ) vroeg in het zorgtraject van elke patiënt met een ernstige en evolutieve ziekte moet mogelijk zijn, onafhankelijk van zijn leeftijd en onderliggende aandoening, en op basis van zijn noden en wensen en niet van zijn prognose.

 

Deze visie onderstreept het belang van de verspreiding van een palliatieve cultuur bedoeld voor alle professionele zorgverleners. In parallel moeten kwalitatieve doelen worden nagestreefd (aanbevelingen voor een goede praktijk, standaarden voor vorming).

 

De vorming in PZ bestaat uit 3 niveaus :

  • Benadering van palliatieve zorg die de principes van PZ integreert in de basiszorg (informatie, sensibilisering).

  • Algemene palliatieve zorg, bedoeld voor professionele zorgverleners die vaak betrokken zijn bij patiënten in de palliatieve fase.

  • Gespecialiseerde palliatieve zorg, bedoeld voor professionele zorgverleners van wie de belangrijkste activiteit gewijd is aan PZ.

De basiscompetenties in PZ - belangrijkste domeinen gemeenschappelijk voor alle groepen zorgverleners - werden consensueel gedefinieerd in een White Paper van EAPC (2013). Daarin wordt het kader neergezet dat PZ onderscheidt van andere analoge domeinen van klinische zorg.

De interprofessionele samenwerking in de praktijk is een zorgstandaard in het kader van een globale benadering van de persoon die wordt verzorgd. Ze wordt gevalideerd door gedeelde vormingen tussen de disciplines. Interdisciplinariteit veronderstelt het erkennen en respecteren van de grenzen van iedereen, het ontwikkelen van vaardigheden voor interprofessionele communicatie, en het delen van doelstellingen en een gemeenschappelijke zorgfilosofie.

De beroepen betrokken bij PZ zijn talrijk: huisarts, arts-specialist, verpleegkundige, psycholoog, sociaal assistent, ziekenverzorger, familiehulp, opvoeder, ziekenoppasser, kinesitherapeut, apotheker, spiritueel raadgever, vrijwilliger, enz.

  • Hoger secundair onderwijs voorbereidend jaar (sociale promotie)

  • Vormingen voor verpleegkundigen die een bijzondere beroepskwalificatie willen verwerven als verpleegkundige met bijzondere expertise in palliatieve zorg (sociale promotie)

 

  • Specialisatie voor verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie, levenskwaliteit en palliatieve zorg

 

  • Professionele en permanente vormingen hoofdzakelijk bedoeld voor professionele zorgverleners inclusief vrijwilligers met of zonder contract, enz.

 

  • Universitaire certificaten hoofdzakelijk voor professionele zorgverleners

MORE COMING SOON

bottom of page