top of page
BFPZ_PNG_RVB.png
Banner 980 x 70.png

De Pluralistische Brusselse Federatie voor Palliatieve en Continue Zorg vertegenwoordigt haar leden bij verschillende federale, gewestelijke en internationale instanties

logo_BE.gif

FEDERAAL NIVEAU

Federale cel voor de evaluatie van palliatieve zorg

De BFPZ is woordvoerster van de acteurs van de Brusselse gespecialiseerde palliatieve zorg in de Federale cel en neemt deel aan de verschillende werkgroepen.  

Deze cel werkt, in overleg, vaststellingen, voorstellen en aanbevelingen uit die om de twee jaar worden voorgelegd aan de Wetgevende Kamers.

Rapporten 2017, 2014, 2008, 2005.

IInterfederaal orgaan voor palliatieve zorg

Overlegorgaan tussen de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV), de Fédération Wallonne de soins palliatifs (FWSP) en de Pluralistische Brusselse Federatie voor Palliatieve en Continue Zorg (BFPZ).

Logo Francophones Bruxelles.png

GEWESTELIJK NIVEAU : Franse Gemeenschapscommissie

 

De BFPZ/FBSP wordt erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie als vertegenwoordiger en coördinator van de diensten voor palliatieve en voortgezette zorg, in het kader van het Décret ambulatoire (decreet over het aanbod ambulante diensten).

 

MANDATEN

Conseil consultatif bruxellois francophone de l’Aide aux Personnes et de la Santé, section Aide et soins à domicile

Expert (plaatsvervangend lid)

Bureau du Conseil consultatif bruxellois francophone de l’Aide aux personnes et de la Santé, vertegenwoordiger van de afdeling Aide et soins à domicile  

Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique (CBCS)

Interfédération ambulatoire (IFA), die de gemandateerde vertegenwoordigers groepeert van de 10 federaties sociaal-gezondheid, in het kader van het Decreet over het aanbod ambulante diensten

COCOM_3 coul_FR-NL.jpg

GEWESTELIJK NIVEAU : Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Iriscare

  • Beheerraad Gezondheid en Bijstand Aan Personen (BGBAP) : plaatsvervangend lid ​

  • Technische Commissie Preventie en eerstelijnszorg : 1 mandaat.

Brusano

Stichtend lid

EAPC.png

INTERNATIONAAL NIVEAU

European Association for Palliative Care (EAPC)

De BFPZ is collectief lid van de EAPC

bottom of page