top of page
BFPZ_PNG_RVB.png
Groupes de travail.jpeg

WERKGROEPEN

De werkgroepen zijn een plek voor overleg en debat waardoor de experten samen kunnen vooruitgaan in een gemeenschappelijke gedachtegang en de kennis in hun activiteitsdomein laten groeien.

 

Zo kan de BFPZ haar rol uitoefenen als relais van de sector gespecialiseerde palliatieve zorg bij de politieke overheden.

palliaguide FB.png

Stuurgroep van Palliaguide

Palliaguide.be bevat aanbevelingen voor een goede praktijk over symptoomcontrole bij palliatieve zorg.

De experten van de stuurgroep en het leescomité hebben allen een praktijkkennis in palliatieve zorg, in ziekenhuis- of thuismilieu. Een aantal van hen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de palliatieve geneeskunde in de drie Belgische Franstalige universiteiten. De aanbevelingen worden opgesteld volgens een strikte methodologie.

Twaalf domeinen werden geschreven sinds 2015. Het online plaatsen gebeurde op 16 november 2017. Elk jaar werkt de stuurgroep nieuwe domeinen uit. Een update van de bestaande domeinen wordt uitgevoerd na een periode van vier jaar.

 

Palliaguide is een initiatief van de BFPZ, uitgevoerd in partnerschap met de Fédération Wallonne de Soins Palliatifs (FWSP) en de Société de Médecine Générale (SSMG), dankzij een financiële steun van de Stichting tegen Kanker. Deze aanbevelingen vervolledigen, voor het Franse landsgedeelte, de Nederlandstalige site van Pallialine.be, opgesteld door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV). 

bottom of page