top of page

Kankerbarometer 2021

Ter gelegenheid van de Wereldkankerdag publiceert de “Stichting tegen Kanker” de Kankerbarometer 2021, die zij sponsort.

Deze barometer werd opgesteld door Sciensano, de Stichting Kankerregistratie en het College voor Oncologie, op basis van een raadpleging van talrijke deskundigen (waaronder de drie Belgische federaties voor palliatieve zorg).

Hij bevat een cijfermatig overzicht, een analyse en aanbevelingen en is onderverdeeld in verschillende onderdelen: primaire preventie / screening / diagnose en behandeling / “survivorship” / palliatieve zorg.

De aanbevelingen voor palliatieve zorg luiden als volgt :

  • Bevordering van vroegtijdige integratie van palliatieve zorg

  • Herziening van de beroepsopleiding in de palliatieve zorg

  • Bezinning over de behoefte aan meer deskundigheid in de palliatieve zorg

  • Bevordering van onderzoek

  • Herziening van de financiering van palliatieve zorg, met inbegrip van de financiering van gespecialiseerde teams en overkoepelende organisaties zoals de 3 federaties

De Stichting tegen Kanker heeft de verschillende aanbevelingen geanalyseerd teneinde in haar aanbevelingen aan de autoriteiten steun te verlenen aan de aanbevelingen die zij het belangrijkst en/of het dringendst acht.

In het algemeen wordt benadrukt dat er dringend behoefte is aan een nieuw nationaal kankerplan.

In termen van palliatieve zorg, geeft zij prioriteit aan :

  1. Meer financiële middelen en grotere capaciteit voor palliatieve zorg (door de vergrijzing, de toename van kanker, enz.) met een vroegere integratie in het zorgtraject en een betere coördinatie tussen de verschillende diensten (oncologische dienst in het ziekenhuis en ziekenhuisdienst gespecialiseerd in palliatieve zorg, verder ontwikkelen van de middle-care en palliatieve thuiszorg).

  2. Investeringen in specifiek onderzoek naar palliatieve zorg (perceptie, hindernissen, behoeften, kwaliteit van de zorg...).

De FBSP dankt de Stichting tegen Kanker voor haar investering en is verheugd over deze erkenning van palliatieve zorg als een prioriteit voor de volksgezondheid!


Commenti


BFPZ_PNG_RVB.png
bottom of page