top of page
BFPZ_PNG_RVB.png
La fédération c'est

Volgens de WGO (2002) heeft palliatieve zorg als doel de verbetering van de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten die worden geconfronteerd met de gevolgen van een ziekte die potentieel dodelijk kan zijn. Dit moet gebeuren door preventie en verlossing van het lijden dat vroeg wordt opgespoord en nauwkeurig beoordeeld, evenals door de behandeling van pijn en andere fysiek, psychologisch en spiritueel gerelateerde problemen.

Voor patiënten met een ernstige en evolutieve levensbedreigende ziekte heeft het concept geïntegreerde palliatieve zorg die zo vroeg mogelijk in het zorgtraject wordt opgestart, het historische concept overschreden van terminale palliatieve zorg die wordt opgestart wanneer alle therapeutische mogelijkheden zijn uitgeput. De hoofdcriteria zijn vanaf nu de noden en wensen van de patiënten en niet meer hun prognose of het stoppen van de behandelingen.  

STRUCTUREN VOOR PALLIATIEVE ZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

PALLIATIEVE ZORGEENHEDEN

UVC Brugmann (Papyrus) - Eenheid voor continue en palliatieve zorg (10 bedden Sp S4)

Van Gehuchtenplein 4, 1020 Brussel

UMC Sint-Pieter - Continue zorg (6 verspreide bedden Sp S4)

Hoogstraat 322, 1000 Brussel

Kliniek Sint-Jan - Eenheid voor continue en palliatieve zorg (12 beden Sp S4)

Kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel

Europa Ziekenhuizen (site Sint-Elisabeth) - Eenheid voor continue en palliatieve zorg (12 bedden Sp S4) 

De Frélaan 206, 1180 Brussel

Europa Ziekenhuizen (site Sint-Michiel) - Eenheid voor continue en palliatieve zorg (8 bedden Sp S4) 

Linthoutstraat 150, 1040 Brussel

Cliniques universitaires Saint-Luc - Eenheid voor continue zorg (12 bedden)

Hippocratelaan 10, 1200 Brussel

Iris Ziekenhuizen Zuid (Molière-Longchamp) de Lotus - Eenheid voor continue en palliatieve zorg (6 bedden Sp S4) 

Marconistraat 142, 1190 Brussel

Jules Bordet Instituut - Acute supportive and palliative care unit (10 bedden)

Waterloolaan 121, 1000 Brussel

PALLIATIEVE SUPPORTTEAMS IN ZIEKENHUIZEN

Chirec (site Delta) - Palliatieve supportteam in ziekenhuis

Triomflaan 201, 1160 Brussel

Chirec (site Sint-Anne Sint-Remi) - Palliatieve supportteam in ziekenhuis

Jules Graindorlaan 66, 1070 Brussel

UVC Brugmann - Palliatieve supportteam in ziekenhuis

Van Gehuchtenplein 4, 1020 Brusse

UMC Sint-Pieter  - Palliatieve supportteam in ziekenhuis

Hoogstraat 322, 1000 Brussel

Kliniek Sint-Jan - Palliatieve supportteam in ziekenhuis

Kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel

Europa Ziekenhuizen (site Sint-Elisabeth et Sint-Michiel) - Palliatieve supportteam in ziekenhuis

De Frélaan 206, 1180 Brussel

Cliniques universitaires Saint-Luc - Palliatieve supportteam in ziekenhuis

Hippocratelaan 10, 1200 Brussel

Erasmus Ziekenhuis

- Palliatieve supportteam in ziekenhuis

Lenniksebaan 808, 1070 Brussel

Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola - Palliatieve supportteam in ziekenhuis

J.J. Crocqlaan 15, 1020 Brussel

Iris Ziekenhuizen Zuid - Palliatieve supportteam in ziekenhuis

Marconistraat 142, 1190 Brussel

Jules Bordet Instituut - Palliatieve supportteam in ziekenhuis

Héger Bordetstraat 1, 1000 Brusse

UZ BrusselPalliatieve supportteam in ziekenhuis

Laarbeeklaan 101, 1090 Bruxelles

equipes_a_domicile

OPVANGSTRUCTUREN VOOR HUISVESTING BUITEN HET ZIEKENHUIS

Cité Sérine VZW - Woonzorgcentrum (Middle Care) 25 studios

Trooststraat 79-83, 1030 Brussel

Topaz VZW

Palliatief Dagcentrum

Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

Villa Indigo VZW

Huis voor respijtzorg (10 bedden voor kinderen 0-18j)

Colonel Bourgstraat 156 A, 1140 Brussel

PLATFORM VOOR PALLIATIEVE ZORG 

Brusano VZW

Dienst voor coordinatie en ondersteuning van professionelen in de eerstelijnszorg

Verenigingstraat 15, 1000 Brussel

GESPECIALISEERD THUISZORG EQUIPES

Arémis VZW

Thuis ziekenhuisopname en continue zorg

Trooststraat 83, 1030 Brussel

Continuing Care VZW

Multidisciplinaire begeleidingsequipe

Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel

Interface Saint-Luc

Multidisciplinaire begeleidingsequipe

Hippocratelaan 10, 1200 Brussel

Omega VZW

Multidisciplinaire begeleidingsequipe

J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

Sémiramis VZW

Multidisciplinaire begeleidingsequipe

Landbouwersstraat 30, 1040 Brussel

FEDERATIE

Brusselse Pluralistische Federatie voor Palliatieve en Continue Zorg VZW

Landbouwersstraat 30, 1040 Brussel

PEDIATRISCHE LIAISONTEAMS

Interface pédiatrique Saint-Luc

Pediatrische liaisonteam

Hippocratelaan 10, 1200 Brussel

Globul’Home Huderf

Pediatrische liaisonteam

 J.J. Crocqlaan 15, 1020 Brussel

VORMINGSCENTRA

Cefem VZW

Léon Tombulaan 4, 1200 1000 Brussel

Centre de Psycho-Oncologie (CPO) VZW

Waterloolaan 106, 1000 Brussel

Forum End Of Life (EOL)

Eugène Plaskylaan 144/3, 1030 Brussel 

Forum Palliatieve Zorg VZW

Vandervekenstraat 158, 1780 Wemmel

KANTELMOMENTEN IN DE EVOLUTIE VAN PALLIATIEVE ZORG IN BELGIË

1985

De eerste initiatieven voor palliatieve zorg worden in België genomen. .

1989

De expertpioniers van palliatieve zorg komen samen in een Belgische federatie van verenigingen voor palliatieve zorg en gaan in constructief overleg met de  overheden.

1992-1997

De Belgische Federatie wordt opgesplitst in drie federaties: de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV), de Fédération Wallonne de Soins Palliatifs (FWSP) en de Pluralistische Brusselse Federatie Palliatieve en Continue Zorg (BFPZ). Deze federaties zetelen in de Federale Cel voor de Evaluatie van palliatieve zorg en overleggen in het Interfederaal orgaan.

1997

Een coherent plan voor palliatieve zorg, voorzien van een globaal wetgevend kader, wordt in België opgesteld. Het bevat initieel een programmering per schijf van 300.000 inwoners, later uitgebreid tot tussen 200.000 en een miljoen inwoners. De uitvoering van het plan maakt het mogelijk om in België een aanbod van evenwichtige zorg op te zetten, los van de geografische locatie en leefplaats van de patiënt. Het betreft een echt model op Europese schaal.

2002

Drie wetten worden uitgevaardigd. Zij spelen een sleutelrol in de definitie van de patiëntenrechten en de ethische en kwalitatieve aspecten rond het levensein :


2003

Als toepassing van de wet over palliatieve zorg, werd de Federale Cel voor Evaluatie van palliatieve zorg opgericht. Ze is belast met de evaluatie van de noden in palliatieve zorg en met de kwaliteit van de aangeboden antwoorden.

2009

Een studie van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) zet een stap in de evolutie van het concept palliatieve zorg in België, door het belang te onderstrepen om palliatieve zorg in een vroeger stadium van de ziekte op te starten, in functie van de noden en wensen van de patiënt, en om ze uit te breiden tot andere ziekten dan kanker

  • KCE Reports 115A (2009)·       .

2010

De aggregatienormen van de functie “pediatrische liaison” worden bekend gemaakt. Vijf ziekenhuizen hebben de aggregatie op zak, waarvan twee in Brussel

2013

De criteria voor beroepsbekwaamheid “bijzondere expertise in palliatieve zorg” worden gedefinieerd voor verpleegkundigen. De financiële waardering betreft echter alleen verpleegkundigen die in ziekenhuizen of rusthuizen/RVT’s werken.


2014

De resolutie WHA 67.19 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt door de Wereldgezondheidsassemblee aangenomen. Ze pleit voor de versterking en integratie van palliatieve zorg in de gezondheidszorg.

De euthanasiewet wordt gewijzigd met de bedoeling ze uit te breiden tot minderjarigen

2015

Het rapport “Identificatie van de palliatieve patiënt & toekenning van een statuut dat verband houdt met de ernst van de noden: het gebruik van een nieuw instrument PICT” wordt gepubliceerd. Deze studie, gerealiseerd onder auspiciën van de FOD Volksgezondheid, werd geleid door dr. M. Desmedt, in samenwerking met de Federale Cel en de drie federaties

2016

De wet over de palliatieve zorg wordt gewijzigd met de bedoeling de definitie van palliatieve zorg te verruimen.

2017

  • Het rapport “passende zorg in de laatste levensfase” toont dat zorg als “passend” wordt beoordeeld indien die in overeenstemming zijn met wat de patiënt als belangrijk beoordeelt. Vandaar het belang om op voorhand zijn wensen en voorkeuren voor de laatste levensfase uit te drukken. Het rapport onderstreept eveneens het belang van de maatschappij om zich (opnieuw) vertrouwd te maken met de taboevraag omtrent de laatste levensfase.

  • KCE reports 296As (2017)

2018

Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor identificatie van een palliatieve patiënt (identificatieschaal) wordt uitgevaardigd. Het betreft het eerste deel van het instrument PICT.

Resolutie 2249 van de Raad van Europa wordt aangenomen door de Commissie op 23 november 2018. Ze onderstreept dat het ontbreken van palliatieve zorg hogere kosten voor de gezondheid genereert en legt de nadruk op mantelzorgers, vormingen en sensibiliseringscampagnes voor palliatieve zorg.

bottom of page