top of page
BFPZ_PNG_RVB.png
La fédération c'est

DE BRUSSELSE

FEDERATIE

VOOR PALLIATIEVE ZORG IS ...

noun_Science_1105631.png.png
noun_Political+Flyer_1154378.png
noun_networking_2148898.png

een expertisecentrum wat palliatieve zorg betreft. Ze verdedigt het kwalitatieve aspect van de palliatieve geneeskunde en heeft een wetenschappelijke missie (uitwerking van richtlijnen, steun aan research, enz.).

een aanspreekpunt en bevoorrechte woordvoerder voor palliatieve zorg in Brussel bij de bevoegde overheden, op gewestelijk, federaal en internationaal vlak. Via de mandaten die ze op verschillende machtsniveaus uitoefent, streeft ze naar een optimale ontwikkeling van het aanbod in palliatieve zorg.

een organisatie die vorm geeft aan de toekomst van palliatieve zorg in functie van de huidige medische en sociaal-demografische evoluties en zorgt voor de promotie ervan, in nauw partnerschap met de twee andere landsfederaties.

MISSIES

SOCIAAL DOEL

  • De vertegenwoordigers van de structuren actief in palliatieve en continue zorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samenbrengen, met als doel overleg in een open en pluralistische geest..

  • Denkcellen organiseren rond bepaalde thema’s (vorming, ethische aspecten, enz.)

  • Netwerking en een doeltreffende samenwerking tussen de aangesloten leden bevorderen.

  • De aangesloten leden vertegenwoordigen, hun acties coördineren en promoten, informatie onder en over de leden verspreiden.​

  • De ontwikkeling, erkenning en financiering promoten van de verschillende structuren voor palliatieve en continue zorg bij de gewestelijke en federale overheden.

 

  • Het aanspreekpunt en de woordvoerder zijn van de realiteit van palliatieve zorg in Brussel bij de lokale, gewestelijke, federale en internationale overheden, in samenwerking met de andere landsfederaties voor palliatieve zorg..

  • Bijdragen tot het verbeteren van het kwaliteits- en competentieniveau van de professionele zorgverleners in deze materie, meer bepaald door acties rond vorming en research.

Formulaire.png

Stichtingstekst

Deze tekst, opgesteld in 1997 bij de oprichting van de BFPZ, sticht onze vereniging. Hij heeft het voor de pioniers in palliatieve zorg mogelijk gemaakt om de filosofische verschillen te overstijgen, om zich toe te spitsen op de gemeenschappelijke waarden. Vandaag blijft deze tekst, die pleit voor een concept van continue en geïntegreerde zorg en ethische bezinning, beslist modern !

bottom of page