BFPZ_PNG_RVB.png

KWALITEITSVOLLE PALLIATIEVE ZORG, OPGESTART EN AANGEPAST AAN DE NODEN EN WENSEN VAN ELKE PATIËNT MET EEN ERNSTIGE EN EVOLUTIEVE LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE, ONAFHANKELIJK VAN DE LEEFTIJD, PATHOLOGIE, PROGNOSE EN PLAATS VAN ZORG.

 

De Belgische Federatie voor Palliatieve en Continue Zorg (BFPZ), opgericht in 1997, brengt gespecialiseerde structuren die actief zijn in de sector van palliatieve en continue zorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, samen en vertegenwoordigt hen.

Bien plus que des soins  - Zorg en zovee
ACP PICT.png

Nationale sensibiliseringscampagne voor palliatieve zorg !

News

NEWS

Evenementen

Brusselse Pluralistische Federatie

voor Palliatieve en Continue Zorg VZW

Landbouwersstraat 30

1040 Brussel

Tel : +32 2 648 04 02

Mail : federation@fbsp.be

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

© 2014 – 2019 FBSP / BFPZ  n° BE 0461.422.268 - Tous droits réservés  / Alle rechten voorbehouden