top of page
BFPZ_PNG_RVB.png
Groupes de travail.jpeg

WERKGROEPEN

De werkgroepen zijn een plek voor overleg en debat waardoor de experten samen kunnen vooruitgaan in een gemeenschappelijke gedachtegang en de kennis in hun activiteitsdomein laten groeien.

 

Zo kan de BFPZ haar rol uitoefenen als relais van de sector gespecialiseerde palliatieve zorg bij de politieke overheden.

home.png

Groep van multidisciplinaire begeleidings teams

In de groep komen vertegenwoordigers van de drie Franstalige multidisciplinaire Brusselse thuisbegeleidingsteams samen (EAMSP). Het doel is van gedachten te wisselen over de noden op het terrein, en pistes voor verbetering en eventuele synergieën te analyseren

Activiteiten

​​

  • Voorstel voor omkadering bij het ter beschikking stellen van kits voor uitzonderlijk gebruik in palliatieve situaties en voor palliatieve sedatie aan de verpleegkundigen van de EAMSP. Dit voorstel is het resultaat van overleg tussen de drie federaties palliatieve zorg (vertegenwoordigen hun leden) en de verenigingen die de apothekers vertegenwoordigen. Tot vandaag werd alleen de lijst gepubliceerd van geneesmiddelen die altijd verplicht aanwezig moeten zijn in apotheken open voor het publiek. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers (21 maart 2018).

  • Analyse van de geglobaliseerde activiteiten van de drie teams over de periode 2010-2014. 

bottom of page