top of page
BFPZ_PNG_RVB.png
Groupes de travail.jpeg

WERKGROEPEN

De werkgroepen zijn een plek voor overleg en debat waardoor de experten samen kunnen vooruitgaan in een gemeenschappelijke gedachtegang en de kennis in hun activiteitsdomein laten groeien.

 

Zo kan de BFPZ haar rol uitoefenen als relais van de sector gespecialiseerde palliatieve zorg bij de politieke overheden.

noun_Structure_2606589.png

Denktank

Een aantal bijeenkomsten van de BFPZ gebeuren buiten een specifiek kader. De denktank brengt alle leden samen die wensen deel te nemen aan de uitwerking van een gemeenschappelijk standpunt, los van hun discipline of specifiek werkingsveld. Zo wordt het voor de BFPZ mogelijk gemeenschappelijke standpunten uit te werken.

Activiteiten :

  • Delen van bedenkingen over de impact op de palliatieve sector van de reorganisatie van gezondheidszorg in het kader van de 6de staatshervorming: oprichting van Iriscare (2018), fusie van Palliabru in Brusano (2018-2019),opsplitsing van de 4 multidisciplinaire teams over 3 subsidiërende instanties (2019)).

bottom of page